Truthbubbles

collecting the dots
geloof in liefde

Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en eenieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde.

— 1 Johannes 4:7

geloof in liefde

studieboek over geloof, hoop & liefde

Kerk van liefde


Het bestaat niet in een vaste vorm, maar alleen door de wederzijdse instemming van personen.

Het heeft geen leden behalve degenen die het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Het heeft geen rivalen omdat het de geest van competitie niet voedt.

Het heeft geen ambitie omdat het alleen maar wil dienen.

Het heeft geen nationale grenzen omdat liefde niet op deze manier handelt.

Het sluit niet af, omdat het probeert alle mensen te verrijken.

Het respecteert alle grote leraren aller tijden die de waarheid van liefde openbaarden.

Allen die erbij horen, beoefenen de waarheid van liefde met hun hele wezen. Hij, die erbij hoort, weet dat.

Het probeert niet anderen te onderwijzen; maar probeert alleen te zijn en door te geven.

Het leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend wezen is en dat we er deel van uitmaken.

Het weet dat de tijd van de laatste terugkeer is aangebroken; de weg van zelfovergave, in vrije wil terug te keren naar eenheid.


 


Het maakt zichzelf niet bekend door luide woorden, maar werkt in het vrije domein van het zijn.

Het groet iedereen die het pad van de liefde heeft verlicht en hun leven ervoor heeft gegeven.

Het creëert geen rangen in het midden en geen verhoging van wie dan ook, omdat het ene niet groter is dan het andere.

Het belooft geen beloning in dit of in een ander leven, maar alleen de vreugde om in die liefde te zijn.

De leden herkennen elkaar door hun gedrag, hun manier van zijn, door de blik in hun ogen en door geen andere uiterlijke daad dan elkaar op een broederlijke en zusterlijke manier omhelzen. Ze kennen geen angst noch schaamte en hun getuigenis zal altijd zowel in het goede als in slechte tijden waarheidsgetrouw zijn.

De kerk van liefde heeft geen geheim, heeft geen mysterie noch inwijding behalve de diepe kennis van de kracht van liefde, zoals die de wereld kan veranderen, als wij als mensen dat wensen; maar alleen als we eerst onszelf veranderen.

Allen die het gevoel hebben dat ze erbij horen, horen er inderdaad bij. Ze behoren tot de kerk van de liefde.

— tekstfragment van de Katharen (1148)

Wat is een kerk?

Is een kerk een gebouw of een schol vissen?

— Richard Jacobson (Church Anarchist)


Het gebod van de liefde

Eén gebod in het nieuwe testament versus 613 geboden in het oude testament. Hoe zit dat?

— The Bible Project


the mind

Zijn leerlingen vroegen hem:
Wanneer komt het Koninkrijk?
Toen antwoordde Jezus:

De komst van het Koninkrijk is niet in de toekomst te verwachten. Niemand zal zeggen: 'Kijk, hier is het' of 'Kijk, daar is het'. Neen, het Koninkrijk is al uitgebreid op aarde, maar niemand die het ziet.


— logos 113 | het evangelie van Thomas

(Het evangelie van Thomas is aan het licht gekomen met de vondst van de Nag Hammadi geschriften. De boekrollen van dit evangelie werden naar Nederland gehaald door Gilles Quispel. Dit is een vertaling van zijn hand, uitgegeven in 2005. Het evangelie van Thomas is een bundeling uitspraken van Jezus, op schrift gezet tussen 40 en 140 jaar na Christus.)


— geloofinliefde.nl/ 2017-2019

geloof in liefde | studieboek